Category Archives: Hoàn Thiện Thủ Tục Doanh Nghiệp

Green Stars Media hiểu được nhu cầu của khách hàng về việc tự hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cấp phép để đưa hoạt động của doanh nghiệp mình đến một tầm cao mới, đối tác và bạn hàng luôn dành sự tin tưởng. Chính vì vậy, chúng tôi đồng hành và hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục như:

1. ISO
2. TCVN, Hợp chuẩn – Hợp quy
3. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
4. Mã số, Mã vạch
5. Thành lập Doanh nghiệp
6. Công bố & tự công bố phù hợp quy định ATTP
7. Công bố mỹ phẩm
8. Cấp phép lưu hành, cấp phép sản xuất: Phân bón, Thuốc thủy sản,…
9. Cấp mã QR code

Chi phí tư vấn, hỗ trợ các thủ tục nêu trên phụ thuộc vào quy mô, đặc thù doanh nghiệp và sản phẩm. Vui lòng liên hệ Green Stas Media để biết thông tin chi tiết